Upload Image...
Upload Image...

Lên hệ phên tre Tiến Thành

Mọi thông liên hệ về mua bán tre trúc, Bán tầm vông, Bán tre lồ ô, Bán tre luồng, Bán tre khô, Bán tre nứa, Bán tre hóp, Mành tre, Cót ép tre, Mê bồ

Địa chỉ: 112/1 Đường An Phú Đông 25, Khu Phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM

SĐT: 098 4619 761 – 0961.735.081

Website: https://phentre.com/