Liếp tre phơi bánh tráng kích thước 0.52×2.25m

90.000